Damlalar – 169

İstikbale uzanan herkese genel geçer bir sırat-ı müstakim mevcut değil; o inşa edilmekte olan bir uçsuz süreç. Ya kendi yolunu açmakta olan birisinin peşine düşecek veya bizzat yol açıcı olacaksın. 

Sait Başer

 

Damlalar – 154

Yol bilmek, konuğa da konakçıya da lazım. Misafir seferdeki adam demek… Hancıya da yolcuya da. Yol bazen edep, bazen çile, bazen öğrenmek, bazen ham bilgiden irfana intikal…

Sait Başer