Damlalar – 451

Gelecek, “şimdi”nin malzemesi içinden çıkar ve şimdi “Hakk’tan bağımsız” olamaz. Bunun içinden menfi unsurlar seçilerek yürünürse, çile ve Celal karakterli bir istikbal inşa edilir.
En doğrusu, halden rızâ ve bu şimdimiz içinden müspetleri kullanarak bir geleceğe yürümek.
Rıza olmazsa, karar ve seçimlerde itidalli bir istikamet kavrayışı şekillenemez. Reaksiyonlardan kurtulunamaz. Yani bizi mustarip eden hal, sadece renk değiştirerek devam eder.

Damlalar – 161

Sabır fevkalade bir haslet olmakla beraber, bir “gayriden gelen bela” ön kabulünü zımnen taşıdığı için, kamilen Tevhid’de müstağrak olmaya mani bir “anlama hatası” ihtiva ediyor. Sabrın da bir “tevekkül ve rıza içre sabır” olarak idraki elzem görünüyor. Bilhassa eğer muvahhid olunmak isteniyorsa…

Sait Başer

Fotoğraf Güneş Par’a aittir.