Damlalar – 222

“…Töre’nin adâlet anlayışı ilahî adâlet prensiplerine dayanmaktadır.
Zulme uğrayan herkes, adâleti şeker gibi olan Töre vâsıtasıyla hakkına kavuşmaktadır. Ve bu, Töre’nin sağ tarafının eseridir. Töre’nin sol tarafı zehir gibidir ve zalimlerle zorbalara, adâletten kaçanlara adâleti tattırmak görevindedir. Töre zalimlere, kaba kuvvetle hareket edenlere karşı çatık kaşlı, kaba ve serttir.
Küntogdı (TÖRE): “İster oğlum, ister yakınım veya hısımım olsun; ister gezici, yolcu veya MİSAFİR olsun, Töre’ye göre bunların hepsi birdir. Hüküm verirken bunların hiç birisi beni farklı bulmazlar…” / Sait BAŞER

Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre Shf, 146
3. Baskı
Sakarya Vâliliği
Kültür Yayınları
Sakarya- 2006

Damlalar – 154

Yol bilmek, konuğa da konakçıya da lazım. Misafir seferdeki adam demek… Hancıya da yolcuya da. Yol bazen edep, bazen çile, bazen öğrenmek, bazen ham bilgiden irfana intikal…

Sait Başer