Damlalar – 277

Vefa, her türlü dünyevî menfaatin bittiği yerde muhabbetin devam etmesi, yani gerçek saf muhabbet!..

Sait Başer

Reklamlar

Damlalar – 239

Deniz fenerleri ne ibretli sembollerdir.
Ne yol gösterdiklerini tanır, ne en küçük bir menfaat hesabına mağluptur.
Üstelik o tehlikeli sulara mahkumdur, her türlü fırtına ve dalgaya da
bağrını vermek zorundadır.
Gün doğunca ise onu hatırlayan bile olmaz…
Zerrece vefa arayışına kapısı sımsıkı kapalı durur…
Muhabbetine muhabbet bekleyen beşer zaafından berîdir.
Yangını kendisine ışığı başkalarına…
O ışıktan kimler, hangi çaresiz yolcular yararlanmıştır ilgilenmez bile…

Sait Başer