Damlalar – 228

Ve derler ki: “Eğer söz dinleseydik yahut aklımızı çalıştırsaydık şu çılgın ateşin dostları arasında olmazdık. 67/MÜLK-10
O, aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir. Ve pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine koyar.10/YUNUS-100

Türkçedeki “Öğünmek” fiili, kibir ve benliğin olumsuzluğunu anlatmaktadır malum. Kelime “Ök(g-ğ)” kökünden geliyor. Akıl demek. Aklını beğenip, ortaya koymak öğünmek. Kendini, aklına dayanarak “dışında addettikleri”ne üstün göstermek!..
Buna mukabil yukarıdaki ayetleri de beraber düşünürsek, insanın akletmekle bir uzaklaşma, savrulma tehlikesini de yaşadığını görüyoruz.
Galiba gene “arada olmaklık” gerekiyor: Akletmeden insan ve kişilik teşekkül etmezken, akletmeyi bir kibre de sebeb kılmamak…

Sait Başer