Damlalar – 451

Gelecek, “şimdi”nin malzemesi içinden çıkar ve şimdi “Hakk’tan bağımsız” olamaz. Bunun içinden menfi unsurlar seçilerek yürünürse, çile ve Celal karakterli bir istikbal inşa edilir.
En doğrusu, halden rızâ ve bu şimdimiz içinden müspetleri kullanarak bir geleceğe yürümek.
Rıza olmazsa, karar ve seçimlerde itidalli bir istikamet kavrayışı şekillenemez. Reaksiyonlardan kurtulunamaz. Yani bizi mustarip eden hal, sadece renk değiştirerek devam eder.

Damlalar – 366

Hal varsa eğer ortada, o halin sırrı, fikirleri fantezi diye görmemek olmalı. Varlıktaki azîm birlik ihmal edilmeden anlama ve yaşamaya devam etmek, her konuda o Bir’in tecellilerini anlama çabasıyla mahiyetine yoğunlaşmaktır diyeyim. Bu “kapı” da herkese açık, herkes o eşikte eşit!