Damlalar – 184

Muhabbeti, dahası Tevhid’i gurur ve enaniyetine değişiveren kabalıklardan gelin ol Gafûr’a sığınalım… İrfânın miras bırakılamayışı ne hazîn… olanı da koruma feraseti ihsan eyleye ol Muîn…

Sait Başer

Damlalar – 177

Şu karikatürün asıl gerçekten haber vermesi ne saadet olurdu!.. La havle velâ kuvvete illâ billâh… diyelim. Hayırlı ve ferâsetli yöneticiler ihsanı için Rahmân’a dua edelim…

Sait Başer