Damlalar – 455

Alem! İşaret, alâmet, sembol…
Medeniyetimizin en ifadeli rümuzu bu.

Akla derhal Yahyâ Kemal’in bir şiiri düşmez mi?
O şiirde de bilhassa:

Gök nûra garkolur nice yüzbin minâreden
Şehbâl açınca Rûh-ı Revân-ı Muhammedî

Ervah cümleten görür Allahü Ekber’i
Akseyleyince arşa Lisan-ı Muhammedî

beyitleri…

http://www.youtube.com/watch?v=DFn5zmapojY

Reklamlar