Kültür Eksenimizde Mûsikî – URFA DÎVÂNI VE KÜLTÜRÜMÜZDE LİYÂKAT

Dîdâr-ı kibriyâyı kemâliyle gösteren
Şeydâ gönülden özge bir âyîne bilmedik

diyor Üstad Y. Kemal, “Ne Bildik Ne Bilmedik”te…

Reklamlar

28056017_2202546103094034_5808528951927159903_n.jpg

Vaktiyle PKK ile mücadelede, bize destek verme adına “ANINDA İSTİHBARAT” anlaşması yaptığımız ABD’ye mâtuf bakıştaki gaflet ve sakatlık artık güneş gibi ayan beyan…

Görünen belanın ardındaki asıl düşmandan “istihbarat almak” ne kadar trajikomik değil mi?

Peki ya şimdi “Amerikancı medyadan toplumu aydınlatma görevi yapmasını” beklemek?!
Neredeyse açıkça ilanın eşiğine gelinmiş bir Türk/ABD mücadelesi içindeyken!
Ha o istihbarat, ha bu aydınlatma!

Ah be devletcağızım… 

Bu ne zelil haldir ve artık yetmez mi?

Bu bütün kültürel-ekonomik-siyasi yelpazelerde ortaya çıkan türevleri, yığın yığın hain “paralel” yapıları daha ne kadar sineye çekecek, bu yeni Amerikan mandacıların milletimizin saf evlatlarına durmadan zerk ettiği zehre göz yumacağız?
Ya tükür şu zehri, yahut yut ve millete yalancıktan bir seferberlik havası üfleyip durma!

Hayat-gibi-anlama-da-kendini-tekrar-etmemeli-Dr.-Sait-Başer-e1500402689112

Vaktiyle Ümit Ceylan hanımefendi kardeşimizin yaptığı röportajdan:

“…Hayatın kendini tekrar etmemesine paralel olarak, anlamanın da kendini tekrar etmemesi icap ediyor. Kendini tekrar eden anlama, varoluş yürüyüşünün gerisinde kalır. Bu bir vakıa! Bu dinden de, felsefelerden de, şu topluma göre, bu topluma göre bakmaktan da tamamen bağımsız bir konu. Şimdi bu gerçeği örtecek her türlü din etiketli söylem, bizi gerçeğin dışına savurur.

(…)

Yeniden anlama dediğimiz hadise; insanın hayatını anlamlı hâle getirmenin tek yoludur. Bizden öncekilerin anlamalarını, kulaktan bir ezber yöntemiyle biliyor olmak, o anlam dünyasına girmek demek değildir.

Onların anlam dünyasına girebilmek için; o tecrübeye benzer bir tecrübenizin bulunması, yoksa bile, icât edilmesi lazım. Eğer yaşadığınız hayatın başarılı bir hayat olmasını istiyorsanız, kararları siz vereceksiniz ve verdiğiniz kararlar hayatın akışını zorlaştırmayacak veya hayatın akışının getirdiği imkânı, sizin arayışınızla bütünleştirecek, sizi destekleyecek; yani yokuş aşağı akan suyun gücünü kullanır gibi.

Başkalarının tecrübesi üzerinden anlamlandırma aslında imkânsızdır. O tecrübeyi yaşayanın verdiği anlam o kişiye veya topluma göredir ve faydalıdır. Fakat o tecrübeyi tanımayan ve tecrübesinden anlam çıkarmayı bilemeyenler, o yabancı tecrübeden anlam çıkarmayı bilemeyen bir başka toplum veya bir başka nesil, başka bir kuşak, başka bir devrin insanı, yani tecrübeyle bağlantısı olmayan taraf; hem hayatın getirdiği imkânları kullanmaktan mahrum kalıyor, hem de yaşadığı hayatın içini dolduracak bir anlam icât edemiyor.

Soru: O zaman bu söylediğiniz, yani anlamlandırma sorunu şu anda bizim toplum olarak yaşadığımız bir konu…

En mühim konumuz bence… Evet, anlama krizi yaşıyoruz gerçekten, yani bu belli bir cenaha mahsus bir problem değil. Türkiye’deki bütün kesimlerin, grupların, inanç okullarının, siyasi ideolojilerin ortak hastalığı bir “anlama krizi” içinde bulunmaları.

Soru: Peki, bugün biz toplum olarak neyin tekrarını, ezberini yapıyoruz?

Hangi konuda ezberden uzağız ki! Sanat, siyaset, din, moda… Daha daraltacak olursak müzik alanında ezberlerimiz, mimaride ezberlerimiz var…

Ezberlerin bir kısmı Doğu’dan, bir kısmı Batı’dan, bir kısmı İslam dünyasından, bir kısmı tarihin falan döneminden, bir kısmı bir intikam duygusu ile oluşturulmuş bir kültürden, bir kısmı matem kültüründen…”

 

 

27654802_2201334886548489_2492756253916872657_n

Düşman, millî bekā dâvâsı söz konusu olunca al bayrağımızın daha yükseğe tırmandığını anladığında vakit çok geçmiş olacak.
Şehidlerimizin dâvâsı seksen milyona mal olmuştur elhamdülillah.
Şehidlerimiz milletimizin tâze ufuklarıdır.
Milletimizin başı sağ olsun.

YERLİ VE MİLLÎ…

27657984_2200152503333394_8873949398853941596_n

Amerikancı solculuklar!
Amerikancı İslâmcılıklar, cemaatçilikler!
Amerikancı Türkçülük! 
Amerikancı Atatürkçülük!
Amerikancı özgürlükçüler…
Amerikancı odalar, iş çevreleri…
Aralarındaki bozacı-şıracı hedef birlikleri de pek ilginç.

Gerçekleriyle bu yönlendirilmişlerin aynı sahnede görünüşlerine bakıp, memleketini sevenlerin asıl millî değer ve çıkarı çok iyi teşhis etmesi gerekiyor…
Hiç bir alanın boş bırakılmadığını hepimizin iyi bilmesi gerekiyor.
Teşhis o kadar zor değil. Bunlar hep vardı zaten. Milletimiz ferasetlidir elhamdülillah…
Amerikancı-mason ve operasyon medyalarının “her görüşten sözcü tercihleri”(!), o “sözcü”lerin mensubiyetleri iyi bir teşhis imkanı olabilir. 🙂
Yerli ve millî olmak, hayat memat konusu tabiî…
*
Sıfat, ünvan yahut şöhretleri ne olursa olsun, hâinlere muâmelede sıkıntı yok. Asıl mesele bunlar arasına sıkışmış, eski ezberlerine aldanmış tipleri ayıklamakta…
Bu konjonktürde bütün ekoller, samimi vatanseverler, aralarındaki görüş farklarını aşıp kendi sahtelerine meydan vermemekle de mükelleftir.
Beka meselesi bütün görüşlerin üzerindedir!

ONTOLOJİK HATÂ… :)

27750310_2199856233363021_841455664661724767_n

Az empati yapsaydınız, “ileri değerler” adına hiç bir “özveri”den kaçınmayan entellermiz indinde Türkler ve medeniyetinin bir varoluş hatâsı olduğunu şıppadanam anlardınız!..
Cici çocuklarımız bütün “ileri dünya”yı severler de bir tek “yurdum insanı”nı sevemezler. Haksızlar mı yani!
Atletli, göbeğini kaşıyan, “şehitler ölmez…” diye kırk yıldır gırtlak patlatan şeyleri!
Ve lâkin…
Entellerimiz de biraz tembel be kardeş!
Ne de olsa onlarda da “şarklılık” bulaşığı var!
Şu hâle bakın.
Tamam. Antiemperyalizm icabı, ABD sözcülüğü yapmak şart tabii ki:
“Afrin’miş, Münbiç’miş sana ne arkadaş?!
İşte bizim Mc. Gurk orda! O işleri hâle yola koyar! Azcık huzurumuz kalmıştı, onu da bitirme! Zaten savaş istemek bir toplumsal hastalık göstergesi! Afrin’e girip de ne ediceeniz? Bırakın YPG’li arkadaşlar orada bari rahat uyusunlar…
…”
…derken bugün bir haber, “bizim çocuklar”ın ağır canlılıklarını yüzlerine vuruveriyor.
“İleri ülkelerdeki abileri”nden Hitler’in torunları, dâimâ olduğu gibi, çalışmışlar! Türkiye’ye karşı mücâdelenin kökten çözümünü buluvermişler:

“Continental marka Alman lastikçi, reklamlarında bir taşla iki kuş vurmuş ve devletinin dış siyaset hedeflerini de destekleme adına (bir grafiker hatasıyla) dünya haritasından Türkiye’yi yok edivermiş!..”
“Adamlar işi biliyor kardeşim!”

Aslında o haritayı bizim “Türkiyeli” entellere ithaf etmeliydiler! Çözüm dediğin böyle olur arkadaş!
Lastikçi kadar olamadınız be ciciler. 🙂

MÜNEVVER, ENTELEKTÜEL, AYDIN… YÂHUT “ÜÇ TÜRKÇE”!

16640772_1703943529620963_4817124853526284117_n.jpg

Aydın, entelektüel, münevver!
Kamuoyumuzda bu kelimelerden hangisinin nerelerde ve hangi kesimler tarafından tercih edildiğine bakalım. Kelime tercihlerimizde, bilhassa kavramlaşmış, terimleşmiş kelimeler söz konusuysa, bağlı bulunduğumuz ontolojik temellendirmelerimiz belirleyici oluyor. 
“İslâmî hassasiyet taşıdığı düşünülen grup” münevver kelimesinde ısrarlı.
Batılı paradigmayı kabullenenler entelektüel kelimesine sempati duyuyor. Laik-seküler-ulusalcı zümrenin elitlerinde aydın kelimesinin ön aldığı ortada…
(Tabiatıyla bu tasnif pek de pür homojen bir tablodan haber vermez. Hepimizde bu üç yapının serpintileri birbirine girer! Ama gene de son tahlilde bir tercihimiz vardır.)
Aslında mâcerâ uzun bir hikâyeyle açıklanıp bağlanmadıkça çözümsüz.
Kronolojik bakımdan bu kelimelerin dilimize yerleşmelerindeki kıdem sırası; münevver, entelektüel ve aydın şeklinde. Konu her yönüyle konuşulmaya kalkışılsa, İşin içine dil devrimi de girer, batılılaşma serüvenimiz de, din anlayışımızın tarihimizdeki değişim ve dönüşümleri de, Cumhuriyet ideolojisi de… Her bir başlık, üzerinde ayrı ayrı durulmaya değer. Lakin bende o kadar teferruata dalmaya ne tahammül ne de sabır var. Lutfen bağışlayın.
Kelime tercihlerimiz sıradan ve dikkatsiz seçimler değil.
Türkiye’deki kültür ihtilali üzerine yapılan analizler, ülkemizde eğitimli veya elit zümrelerdeki keskin dünya görüşü kamplaşmasını kaç defa ortaya koydu. Kaç defa “aydın soruşturması” adıyla bu karmaşık mesele masaya yatırıldı. Dergilerimiz özel sayılar çıkardılar.
Ancak maalesef ülkemiz okumuşları kültür tarihimizdeki ontolojik kabuller üzerinden bir seyir tesbitini, o seyrin sonuçlarına dair bir kritik yapmayı akıl etmediler. Ontik algının aynı zamanda bir epistemoloji, bir etik ve estetikle beraber dünyamıza girdiği, hattâ metafizik ve mantık anlayışlarımızı bile belirlediği olgusu hakkında düşünülmedi. 16. YY a kadarki Vahdet-i- Vücut eksenli toplumsal ontoloji kabulümüzün (itikadımızın), özellikle Yavuz sonrasında, Safevîler’e karşı çıkabilme telaşıyla, İmam Gazalî tesiriyle ve Kadızadeliler’le birlikte gelen tasavvuf muhalifi örtülü düalist din algısının, yani Arap dünyasına has Eş’ariliğin nelere yol açtığına yeterince eğilinmedi. “Duraklama” ve “Gerileme” devri adlandırmasının altındaki millî felaketin, aslında bu ontolojik algıdan zuhur ettiği yüzyıllarca örtülü kaldı. Devletin Tanzimat’a mecbur kalmasında, arka planda etkin olan Eş’arileşmiş itikadın taassubu toplumsallaştırma rolüne bakılmadı. Halkın ekseriyetle 16. YY öncesi anlayışına sadakati devam etmekle beraber, yönetimler medresede hakimiyet kurmuş o anlayışa angaje idiler. Islahat çabaları ise sadece aynı batağa daha fazla gömülme sonucunu verdi. 19. YYdan itibaren bu defa da Hind ve Kürt anlayışının bir toplamı olarak Müceddidîyye tasavvufu, medrese vasıtasıyla müesses hale gelen mevcut Gazali/Eşari anlayışıyla bütünleşti.
Tanzimat ve sonrasında Pozitivist anlayışın hükümranlığı vardır. Bu açık… Yönetimler, eğitim sistemi marifetiyle, din diye Eş’ariliğe duyduğu tepkilerin de büyük tahrikleriyle Batılı ateist ve materyalist paradigmaya süreklilik kazandırdılar, kaba bir pozitivizmi eğitim ve ilim hayatımıza hükümran kıldılar.
Az zaman uygulanmadı bu üçlü yapı. Resmî kurumlar pozitivist ontolojiyi beslerken, belli başlı bütün “cemaat” adlı sivil örgütlenmeler Müceddidi idiler. Geleneksel tasavvuf muhitleri ise varlığın birliğine kani idiler ve mensuplarına o anlayışı kazandırma çabasını hiç terk etmediler.
Şimdi bu “Üç Ontoloji”nin adeta üç ayrı milleti vardır ülkemizde. Bu anlayışların mensupları da masum Türkçemizi kendi ontolojileri istikametinde ayrıştırıyor ve “Üç Türkçe” diyebileceğimiz bir dil yelpazesine sebep oluyorlar.
Aslında konu çok daha derin ve ayrıntılıdır.
Bu üç ontolojiye bağlı olarak sosyal yapımızda, siyaset anlayışlarımızda, felsefî-dinî tercihlerimizde bir çok üçleme biçimlenmiş durumdadır.
Sanatlarda, zevklerde, hayat tarzı seçimlerimizde, ahlak anlayışlarımızda, müziğimizde, mimarimizde, siyaset projelendirmelerimizde… o üçlemenin gayet canlı örnekleri, tezahürleri vardır.

Dolayısıyla, “Nur” kelimesindeki metafizik göndermeyi içine sindiremeyenlerin ellerine fırsat geçince bu kelimeyi aforoz edişlerine şaşırmayalım. Kezâ “gerçek aydınlanma”yı bir “İlahî varlığa karşı şehadetin içten tahakkuku” olarak kabullenenlerin, “aydın” kelimesindeki haricî bilgilenme esaslı kaotik kavramlaştırmaya sıcak bakması düşünülemezdi.
Gerçi “nur” kelimesinde geleneksel tasavvuf muhitleriyle cemaatlerin tercih beraberliği varmış gibi görünür. Ama sadece görüntüdür bu. Anlamlandırmaya giriştiğiniz an iki ayrı ontolojik göndermeyle karşılaşırsınız. Dahasına girmeyeyim.
Entelektüel ise düşman bir alandan içimize sızıyordu. Eğer Batılı paradigmayı içinize sindiremiyorsanız, bu sindirememe ister dinî ister milliyetçilik(ki bizim milliyetçilik tarihimiz de kırıklarla doludur.) sebebiyle olsun, o kelimeye dostça bakabilir miydiniz?

Yoksa şimdi şöyle bir zevk edişe kaç iştirak bulunur:

Nûru’n alâ nûr…
Cenâb-ı Hakk kendisini böyle adlandırmış… “Nur üstüne nûr…” demiş!..
“Nâr” cehennemi tasvirde kullanılmış, nûr cenneti!
Nûr, nâr’ın çoğul hali olarak tarif edilmiş Kamus’ta…
Cehennem cennete yol veren tasfiye ocağı diye!
“Ol rahmeti bol pâdişâh” cehenneme kul’u değil günâh’ı yakmak için ocak kurmuş…
“Münevver”, hem nâr hem de nûr kökünden çıkarılabilen bir kelime imiş…
Varlıktaki aşk temelli terkibi sezen, unsurları, çoklukta birliği gören gönüller nur’dan münevver olmuş; çokluğu birleyemeyen, âsi olup terazinin gaflet kefesine düşen de nar’dan aydınlanmış.

Tercihini söyle sana kim olduğunu söyliyeyim.