HÂNIM HEY! TÖREM VARDI TÖREM HANİ?

13490807_1394699507212035_3191272046271996854_o

HÂNIM HEY!
TÖREM VARDI TÖREM HANİ?

“Oğuz” dediklerimiz, “Töreliler Birliği”,
Devlet’se adaletti, kavimlerin dirliği!
Töre’yle idi Türklük, iddia evrenseldi!
Töre’siz zâlimlerde bulamadık erliği.
Töre’yle kutlu Devlet, Töre’yle İl dirliği

Töre’de Hakan yay, her bir boy ise ok idi
Oğuz, “oklar” demekti, yani onlar çok idi
Hikmetle adaletti hepsinin dâvâları
Kör şeytanın zaferi, benimsetti körlüğü,
Unutturdu hikmette bulduğumuz dirliği…

Töre’de Kök Tanrı, şüphesiz Cenâb-ı Hak’tı,
Varlıkta görünenin hepsi o Zât-ı Pak’tı,
İnsan olma ölçüsü, akıl ile ahlaktı;
Türk’e soy sop dedikçe, kayıp ettik birliği,
Kandaş fitneleriyle küfre sattık dirliği…

Halk kölelik bilmezdi, çünkü böyleydi Töre,
Soyluluk lânetliydi, burjuva hak getire,
Hakan hizmetkardı, şehzâde halka köle;
Modernlikte idare haçlı komiserliği,
Proleterya diktası sosyete emirliği…

Toprak Tanrı mülküydü, mülkiyet yanılsama,
Ehliyet asıl iken zulüm olmazdı; ama
Hikmeti yasakladık, bilgeler elin çekti,
Artık kutsal savaşlar, şakî cengâverliği,
Münafıklar diline verdik Peygamberliği…

Sait Başer

Âsûde

Ne derd vardı ne hasret, pek âsûdeydi yokluk,
Sen ey varlık mülküne yeni göz açmış çocuk!
Bir söz verdin, varlığı görmek için Rabbine,
Emelin “bilinmek”ti!.. Ya şimdiki mülk derdin?
A’mâ’nın kucağında, hiç’i dahî bilmezdin,
Yalnızlığa çâre yok: Lâ ilâhe illallah!
Yalnızlığa da dermân:Lâ ilâhe illallah!

Bu âlemde elemler, birbirinden de derin,
Ya yalnız ol, yahut çok; asla bitmez kederin…
Bilmeye, sevmeye, olmaya da gücün yetmez,
Ne yâr vardı ne gayrı, pek âsûdeydi yokluk;
Sen, ey varlık mülküne yeni göz açmış çocuk!
Yalnızlığa çâre yok: Lâ ilâhe illallah!
Yalnızlığa da dermân: Lâ ilâhe illallah!

Doğmak da o, ölmek de: Hayat, hicran yarası
Vefâsızlık çölünde, iki salâ arası…
Adalet sırrının kâşifine bin aferin.
Ne dert vardı ne zulüm, pek âsûdeydi yokluk,
Sen ey varlık mülküne can atan tâze çocuk…
Yalnızlığa da dermân: Lâ ilâhe illallah!
Yalnızlığa çâre yok: Lâ ilâhe illallah! / Sait BAŞER