İSTİĞNÂ, ÂRİFİN NÂMUSU!

52896894_2753185884696717_5323335887189180416_n

Ârif adam, bir bakıma, kendinde nefsinden dolayı bir değer gör/e/meyen adamdır. Dolayısıyla nefsin rezilliklerinden başını kaldırıp da etrafa caka satacak hali nereden bulsun?

O sefil taleplerden yaka silkerken, gene onu azdıracak talepler için kime yalakalık edebilecektir?

İstiğnâ (dünyaya tokluk) denen şey, bu hâle hâriçten bakanların gördükleri resmin adı!

Müstağnî irfan ehli, tabiatıyle dünyevî iktidar sâhipleri(!)ne de boyun eğemez. Zaten eğmek de istemez.

Gel gör ki, o muktedirler, elde ettikleri iktidar için hangi kapılarda kimlerin gözüne girmek adına kaç perende attıklarını hiç unutamadıklarından, böyle müstağnî irfan sahiplerinin tok gözlülüklerini kıskanırlar.

En azından saygılı bir gıbta ile bakmaktan geri duramazlar.

İşte, talebini Rezzak’tan isteyeceği yerde, böyle yeryüzü saltanatlarına yakınlıklardan istihsâle çalışan parazit, bedavacı veyâ hikmet câhili kimseler, umduklarına nail olabilmek için yakınlaşmanın binbir yolu üzerine düşünerek ömür tükete gelmişlerdir. Fakat bu tür ilişkilerde nasıl bir “ödünç kaşınma” veya “al gülüm ver gülüm” mantığı işliyorsa, alanın bir gün aldığını vermek zorundalığı varsa, isteyiciliğe aracı kılınanlara da o süflî hukuk bulaşır.

Kendi nefsinden bîzar ârife, bir dünya muktedirinin kapısından birileri adına isteyicilik rolü düşürmeyi de pek biliriz!
😑

Üstelik kendi adına istek kapılarına baş çevirmekten geri duran ârif, başkası nâmına istediklerini kendi adınaymış gibi mütâlaadan sıyrılalamaz ve eğer dilekleri tahakkuk ederse, o muktedire ebediyyen borçlu hissetmekten kendisini kurtaramaz!..
Nimeti aktardıklarından ise ömür boyu bedel istemek gücünü kendinde bulamaz…

O, “Aldığını asla unutma, verdiğini derhal unut!” ilkesini ezberden değil, candan öğrenmiştir çünki…

İşte şu kahpe fânîdeki en zor borç, ârifânın aracılık borçlarıdır.

O sebeple, o tür insanlardan ellerinde olmayanı talep etmemek, irfâna ilk adımlardan sayılmak gerek.

Müstağnî kişinin âfeti, kendi adına dünyaya metelik vermezken, etraftaki ihtiyaçlı tâlipler adına dünya ehline temennâ olagelmiş…

Çevrenin bitip tükenmez çile ve mahrumiyetlerinden de kendi mesulmüş gibi kıvranan ârifânın nâzenin ruhlarına saygılı olunmasını temin ne güç iştir!
😓
“Rızâ”yı tanımayan insanlar, kendilerine bir çileyse, etraflarındaki vicdanlara iki defâ dert olup çıkarlar!

İrfâna ulaşmak bir mesele, onu nefsinden korurken, etraftaki nefsânîlerden korumak daha da çetin bir mesele vesselâm…

Demler safâlı, vaktiniz bereketli olsun azizler.

Reklamlar

“VAKİT DAR OLSA GEREK!”

52598842_2747856635229642_604034030026883072_n

Israr ve inat!
İki fena huy.
Israrcı kimse, kendi egosunu tercih eden kimsedir. 
Hakk’ı tavsiyede dahî ısrar yokken!
Hele inat ile birleşen ısrar!
Kendini gözden geçirmeye yanaşmamak, muhatabın fikir ve tecihine değer vermemek değil mi?
Bâzen karşınızdaki kimselerin nezâketlerini tahrip etmez mi? İnatta ısrarcı kimse, gerçeğe kendini kapatmış olmaz mı?
İnatta ısrar eden kimse nefsi hâricindeki âlemi dâimâ o inadı renginde görerek, benlik hücresine mahpus etmez mi gönlünü?…
😊
İhtiras: Şehvette ısrar,
Kin: Öfkede ısrar,
Hubb-ı riyâset: Tahakkümde ısrar,
Taassub: Hikmete açılmamakta, anlayışsızlıkta ısrar,
Pislik: Tembellikte ısrar

Cehâletin en ağır türü, asıl ihtiyâcının farkında olmamak! İhtiyâcını bilip mahrum kalan ne arayacağını, kime soracağını bilir bâri…
Halbuki:
“Vakit dar olsa gerek”…
*
Hayırlı sabahlar efendim.

28056017_2202546103094034_5808528951927159903_n.jpg

Vaktiyle PKK ile mücadelede, bize destek verme adına “ANINDA İSTİHBARAT” anlaşması yaptığımız ABD’ye mâtuf bakıştaki gaflet ve sakatlık artık güneş gibi ayan beyan…

Görünen belanın ardındaki asıl düşmandan “istihbarat almak” ne kadar trajikomik değil mi?

Peki ya şimdi “Amerikancı medyadan toplumu aydınlatma görevi yapmasını” beklemek?!
Neredeyse açıkça ilanın eşiğine gelinmiş bir Türk/ABD mücadelesi içindeyken!
Ha o istihbarat, ha bu aydınlatma!

Ah be devletcağızım… 

Bu ne zelil haldir ve artık yetmez mi?

Bu bütün kültürel-ekonomik-siyasi yelpazelerde ortaya çıkan türevleri, yığın yığın hain “paralel” yapıları daha ne kadar sineye çekecek, bu yeni Amerikan mandacıların milletimizin saf evlatlarına durmadan zerk ettiği zehre göz yumacağız?
Ya tükür şu zehri, yahut yut ve millete yalancıktan bir seferberlik havası üfleyip durma!

27654802_2201334886548489_2492756253916872657_n

Düşman, millî bekā dâvâsı söz konusu olunca al bayrağımızın daha yükseğe tırmandığını anladığında vakit çok geçmiş olacak.
Şehidlerimizin dâvâsı seksen milyona mal olmuştur elhamdülillah.
Şehidlerimiz milletimizin tâze ufuklarıdır.
Milletimizin başı sağ olsun.

YERLİ VE MİLLÎ…

27657984_2200152503333394_8873949398853941596_n

Amerikancı solculuklar!
Amerikancı İslâmcılıklar, cemaatçilikler!
Amerikancı Türkçülük! 
Amerikancı Atatürkçülük!
Amerikancı özgürlükçüler…
Amerikancı odalar, iş çevreleri…
Aralarındaki bozacı-şıracı hedef birlikleri de pek ilginç.

Gerçekleriyle bu yönlendirilmişlerin aynı sahnede görünüşlerine bakıp, memleketini sevenlerin asıl millî değer ve çıkarı çok iyi teşhis etmesi gerekiyor…
Hiç bir alanın boş bırakılmadığını hepimizin iyi bilmesi gerekiyor.
Teşhis o kadar zor değil. Bunlar hep vardı zaten. Milletimiz ferasetlidir elhamdülillah…
Amerikancı-mason ve operasyon medyalarının “her görüşten sözcü tercihleri”(!), o “sözcü”lerin mensubiyetleri iyi bir teşhis imkanı olabilir. 🙂
Yerli ve millî olmak, hayat memat konusu tabiî…
*
Sıfat, ünvan yahut şöhretleri ne olursa olsun, hâinlere muâmelede sıkıntı yok. Asıl mesele bunlar arasına sıkışmış, eski ezberlerine aldanmış tipleri ayıklamakta…
Bu konjonktürde bütün ekoller, samimi vatanseverler, aralarındaki görüş farklarını aşıp kendi sahtelerine meydan vermemekle de mükelleftir.
Beka meselesi bütün görüşlerin üzerindedir!

ONTOLOJİK HATÂ… :)

27750310_2199856233363021_841455664661724767_n

Az empati yapsaydınız, “ileri değerler” adına hiç bir “özveri”den kaçınmayan entellermiz indinde Türkler ve medeniyetinin bir varoluş hatâsı olduğunu şıppadanam anlardınız!..
Cici çocuklarımız bütün “ileri dünya”yı severler de bir tek “yurdum insanı”nı sevemezler. Haksızlar mı yani!
Atletli, göbeğini kaşıyan, “şehitler ölmez…” diye kırk yıldır gırtlak patlatan şeyleri!
Ve lâkin…
Entellerimiz de biraz tembel be kardeş!
Ne de olsa onlarda da “şarklılık” bulaşığı var!
Şu hâle bakın.
Tamam. Antiemperyalizm icabı, ABD sözcülüğü yapmak şart tabii ki:
“Afrin’miş, Münbiç’miş sana ne arkadaş?!
İşte bizim Mc. Gurk orda! O işleri hâle yola koyar! Azcık huzurumuz kalmıştı, onu da bitirme! Zaten savaş istemek bir toplumsal hastalık göstergesi! Afrin’e girip de ne ediceeniz? Bırakın YPG’li arkadaşlar orada bari rahat uyusunlar…
…”
…derken bugün bir haber, “bizim çocuklar”ın ağır canlılıklarını yüzlerine vuruveriyor.
“İleri ülkelerdeki abileri”nden Hitler’in torunları, dâimâ olduğu gibi, çalışmışlar! Türkiye’ye karşı mücâdelenin kökten çözümünü buluvermişler:

“Continental marka Alman lastikçi, reklamlarında bir taşla iki kuş vurmuş ve devletinin dış siyaset hedeflerini de destekleme adına (bir grafiker hatasıyla) dünya haritasından Türkiye’yi yok edivermiş!..”
“Adamlar işi biliyor kardeşim!”

Aslında o haritayı bizim “Türkiyeli” entellere ithaf etmeliydiler! Çözüm dediğin böyle olur arkadaş!
Lastikçi kadar olamadınız be ciciler. 🙂