51771417_2750447054970600_8621751550814978048_n

İnşaallah bu cumartesi programımız, yine 13.00-15.00 arasında, Üsküdar Belediyesi Balaban Tekkesi Kültür Evi’nde:

“Yahyâ Kemal’in Rindler Grubu Şiirlerinden Bakarak Yeniden Düşünmek”

konulu sohbetle başlayacak. 
Ardından 16.00 dan itibaren de Divan Edebiyatı Vakfı’nda Keyfiyet Sohbetimizle devam edecek.

*
Bu arada Vakıf’ta yapılacağını daha evvel bildirdiğimiz Ahmet Bayraktar dostumuzun programı, Kırşehir’de mukim kardeşimizin hava muhalefeti sebebiyle gelememesi üzerine, Mart’ın son cumartesine tehir edilmiştir. (Nazlı ablaya ayrıca duyurulur.) 

52519429_2750374454977860_4358518028703367168_n

Süleymâniye’de bir güzel insan topluluğu ile tanıştık. Onlarla Kutadgu Bilig üzerine konuştuk.
Değerli insan Kemal Çiftçi delâletiyle İstanbul Edebiyat Derneği mensubu dostlarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarının devâmını diliyorum.
 — Haydar FettahoğluHüseyin Sözüer ve Kemal Ciftci ile birlikte.

27655526_2197096010305710_9178051217222321902_n.jpg

Bu akşam Bayrampaşa programımız devam edecek dostlar.
17.30 dan itibaren Kaymakamlık yanında Mehmet Akif Kültür Merkezi’ndeyiz inşaallah.

Günaydın efendim.
Bu sabah size martıların içtimâsıyla selâm ediyoruz. 😊

27332484_2191900874158557_8446973919105757711_n.jpg

Üsküdar’da bugünkü (03.02.2018 Cumartesi) programımız şöyle olacak inşaallah dostlar:

13.00-15.00 arasında, Üsküdar Belediyesi Balaban Tekkesi Kültür Merkezi’nde “Evrensellik ve Ontolojik Yaklaşımlarımız” hakkında;

16.00-18.00 arasında ise Divan Edebiyatı Vakfı’nda, kardeşimiz Yrd. Doç. Dr. Can Ceylan’ın moderatörlüğünde “Üç Ontolojik Yaklaşımın Dünyamızdaki Karşılıkları ve Sonuçları”nı konuşacağız.
Yârâna arz-ı muhabbet ediyor, şartları müsait olan herkesi bekliyoruz efendim.

.facebook_1514876642202

Yarın yine Üsküdar buluşmalarımız var. 🙂

30.12.2017 Cumartesi

Sait Başer Hoca’mızın Keyfiyet Mahfili Konferansları efendim.

13.00 Balaban Tekkesi, 16.00 İmrahor Sibyan Mektebi Divan Edebiyatı vakfı’nda.

***

Hizmet hasbeten lillah olursa hizmettir… Gerçek hizmet ehli, hizmetinde bulunduğu kimseleri hizmetkar etmez. Vereceğini verip salıverir. O da tecelliye saygıdandır. Aksine angajman altına almak, Hakk’ın tekrarsız ve yepyeni zuhuratına hamil insanların kendi olma hakklarını ihlal, kişilik hakkına tecavüz olur. Hizmet alanlar kendi üslublarıyla aldığını cemiyete şu veya bu yoldan verir vermez! Bunun hesabını yapmak bize düşmez. Yoksa asıl incitme budur. Hatta Hakk’a saygısızlık, tecelliyi tahrip!

Aksi halde, muhataplarınızı kendinizin kopyası olmaya zorlamış, ondan cihana doğmayı bekleyen Esma-ı İlahi’yi boğmuş olursunuz. Bu tutum, yeni bir nefsaniyet, hatta şeytaniyet demektir. Sonuç, kişiliği tahrip edilip, bir “ideolojileştirme”ye hapsedilmiş kimlik mahkumu insanlardır.

Allah hepimizi muhafaza eylesin, hizmetten nefsaniyete düşürmesin… / Sait BAŞER

Çarşamba programımız.
Bir grup genç kardeşimizin talebine Bayrampaşa Belediyesi hayırlı bir cevap vermiş.
Yakın çevredeki dostlara duyuruyoruz efendim.

FB_IMG_1513768489565