Aks-i Sedâ

 1. Kimlik, Kişilik, Ontik Kimlikler ve Türkiye - Kimlik, kişilik, ontik kimlikler ve Türkiye / Dr. Sait BAŞER
 2. ‘Türk adını ideoloji üzerinden öğrendik’ - Emekli öğretim üyesi Dr. Başer, “Türk adını biz bir ideoloji üzerinden öğrendik. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında devlet, Osmanlı’dan tecrit edilmek istendiği için adı Türkiye konuldu” dedi. Ekrem Kaftan, Anadolu Ajansı, İstanbul, 05.01.2016 Sakarya Üniversitesi Felsefe Bölümü em. öğr. üyesi Dr. Sait Başer, “Türk adını biz bir ideoloji üzerinden öğrendik. Özellikle Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında devlet, kendini Osmanlı’dan tecrit etmek istediği için bir […]
 3. Türkiye’de Kimlikçi Yaklaşımların Anlama Körlüğü - Eskişehir Türk Ocağı, 8 Ekim, 21:34 Bu haftaki Perşembe Sohbetinde “Türkiye’de Kimlikçi Yaklaşımların Yarattığı Anlama Körlüğü” konusuyla Araştırmacı-Yazar Dr.Sait Başer bizlerle oldu. Konuşmasında, günümüz Türkiyesi’nin “âdeta bir kimlikler cennetine dönüştüğünü” ifâde eden Sait Hoca, konuşmasında özetle şunları söyledi; Kimlik konusunun üzerine oturacağı aidiyet hissi, çok sayıda zemin bağlamında varlık kazanabilmektedir. Hissedilen aidiyetin güçlülüğü ise, tabiî veya […]
 4. “Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre” Kitabı Üzerine… - “Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre”, Muhterem Dr. Sait Başer Hocamızın “İrfan Yayıncılık” tarafından neşredilmiş, “kök bilgisine” dayanan “özün özü” mahiyetinde çok kıymetli bir eseridir. Ancak, bu eserden istifade edile bilinmesi için yanında bir de –doğru okuma ve anlama kılavuzu- mahiyetinde taze bir “şuur” edinilmesinin zaruri olduğunu düşünmekteyim. Kitabın girizgâhında, “Türk Kültürü ve ona hayat veren değerler […]
 5. Çözüm süreci ve Türk milliyetçileri - Prof. Dr. Erol Göka, Haber 10, 5 Ocak 2015 Perşembe, 07:10 Çözüm süreci, kurulan bunca tuzağa, patlatılan mayınlara rağmen milletimizin engin basiret ve ferasetine dayanarak ilerliyor. Süreci yıkmaya, ülkemizi kan gölüne çevirmeye ahdedenler var ama gönüllerin sulh-sükûndan yana olduğu kesin. Bakışımızı siyasi söylemlerle, münferit olayların menfi yankılarıyla sınırlı tutmadığımızda, Türk milliyetçilerinin sağduyusunun da son tahlilde […]
 6. KMÜ’de Türk Müslümanlığı Konferansı -  03. 11. 2014 Çarşamba 12:21 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) ‘Türk Müslümanlığı’ konulu konferans düzenlendi. KMÜ Türk Eğitim Öğrenci Topluluğu tarafından gerçekleştirilen konferansta Dr. Sait Başer, akademisyenler ve öğrencilerle buluştu. KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karamanoğlu Mehmetbey Konferans Salonunda düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anadolu’daki Teşkilatlanma Yapısı Konferansta Dr. Sait Başer, […]
 7. KUTADGU BİLİG’DE KUT ve TÖRE - Bu kitap Sait Başer’e ait değil; Türk’üm diyen, Türk olmak isteyen herkesindir. Vaktiyle yazıldığı sırada müsveddeleri Samiha Ayverdi Anne’ye takdim edilmiş, bizzat onun tashihinden geçmiştir. Herkesin okuması temennileriyle de basılmasını arzu etmişlerdi. O arzu, Kültür Bakanlığı Kaynak Eserler serisinde basılmasıyla da vücut bulmuştu. Bu tanıtım yazısı ise yazanın alnından öpülmesine sebeb olacak bir kıvam ve […]
 8. Kültür Harbi - Mehmed Niyazi, “Kültür Harbi”, Kültür, Zaman, İstanbul, 15.09.2014. Rahmetli Peyami Safa’nın “Yirminci Asır Avrupa ve Biz” adlı kitabında şöyle bir makale var; Güzel Sanatlar Akademisi’nin bahçesine, öğrencilerin kültür adamına kıymet verildiği için büyük sanatkârımıza gıpta edecekleri düşünüldüğünden, Ahmet Haşim’in anısına mermer bir sütun dikilmesine karar verilir. Ne yazık ki koskocaman akademinin bütçesinde yüz liralık bir pay ayrılamaz. […]
 9. Kavala Destanı – “Sait Başer Ağabeyim’e” - KAVALA DESTANI “Sait Başer ağabeyim’e” I Töreyi penah bilmişiz Altay’ı dergâh bilmişiz Bir geyik boynuzu bir bozkurt başı Gül Kam’ın elinde son yada taşı Sicim gibi gökten boşanan yağmur Lâ ilâhe illallahla inen nûr Tekbirlenen palalarda od yanar Savrulanlar sanki birer zülfikâr Sadaklar boşanır yaylar gerilir Her okun ucuna bir gül verilir Gül atarlar akıncılar […]
 10. Çağdaş Bir Derviş - Mehmet Niyazi, “Çağdaş Bir Derviş”, Zaman, İstanbul, 15.05.2006   “Derviş” derken kesinlikle bir şeyhin mührünü taşıyan bir müridi kastetmiyorum. İnandıklarına her şeyini veren, adeta onlar uğruna yaşayan bir bilim ve gönül adamını anlatmaya çalışıyorum. Sözünü ettiğim insan Sayın Sait Başer’dir. Yıllardan beri tanırım; kendisi için yaşadığına şahit olmadım; şahsi dertlerini dile getirdiğini duymadım. İddialı, kendisini […]
 11. Tefekkürün Arka Planı - Dr. Yaşar Kalafat Hasan Harakanî ve mücadelesi örnek alınarak yeni nesillere yardımcı olunacak ise, inanç katmanlaşması üzerinde de durulabilmelidir. Horasan Eri tefekküründe Şühedanın hikmetine inanılıyordu. Yeni nesillerde Hasan Harakanî’nin ruhu ancak bu şekilde yaşatılabilir.(Kalafat, 2011/b) Bize göre; Milletimize isim olan “Türk” kut bulmuştu. Zira o ad milletimize ad olmadan evvel Türklerin mensubu oldukları ilahî mevzuatın […]
 12. “Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı” İsimli Esere Dair - Dr.Yaşar Kalafat, “”Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı” İsimli Esere Dair”, Bilge, S:18, Güz 1998, s.72-73 Dr. Sait Başer’in Seyran Yayınevi neşriyatından 410 sahifeden oluşan “Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı” (İstanbul 1998) eseri çıktı. Dr. Başer’i bazı makaleleri ve “Gök Tanrı’nın Sıfatlarına Esmaü’l Hüsna Açısından Bakış” (İstanbul 1991), “Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre” (Ankara 1990), “Kutadgu Bilig’de Kut […]
 13. Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı - Ali Rıza Bayzan, “Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı”, Kültür Sanat, Yeni Mesaj, İstanbul, 16. 05. 1998 Türk kimdir / nedir’! “Türk” denilince ne akla gelmektedir? Bir kavmin adı mı? Bir ırk mı? Bir millet mi? Ya da şöyle soralım: “Türk”, bir kavmin mi adıdır; yoksa bir ırkın ya da bir milletin mi? Türkler İslam’ı neden tek […]
 14. Yerinde Olmak İsterdim - Mehmed Niyazi, “Yerinde olmak isterdim”, Tahlil, Zaman, İstanbul, 05.10.1998.    Sıradan bir insan olmanın şükrünü eda etmekten aciz bulunduğumdan, cemiyette ön saflarda görünen, imkanlı herhangi bir insanın yerinde olmayı aklımın ucundan geçirmem. Ama bazen öyle anlar geliyor ki, “Ah şunun yerinde olsam.” diye içimden geçiyor. Sayın Dr. Said Başer, merhum Yahya Kemal’e dair enfes bir kitap yazdı. Çok […]
 15. “İmam-ı Azam Bizim İçin Modeldir” - 12.11.1990, Pazartesi, Zaman Azerbaycan Halk Cephesi liderlerinden Aliyev daha önce de gazetemize açıklamalarda bulunmuştu. “İmam-ı Azam bizim için modeldir” Azerbaycan Halk Cephesi Lideri Ebulfez Aliyev, “Bizim hukuk sistemimizi yakın vadede çözmemiz mümkün değil. Uzun vadede çözmek için ise islam hukuk sisteminin metodlarını kullanacağız. içtihat anlayışına işlerlik kazandırmak istiyoruz. Imam-I Azam bizim için bir model hukukçudur” dedi. […]
 16. Bir Tebrik Yazısı - M. Vehbi DİNÇERLER Ankara Milletvekili Sayın Sait BAŞER 18.10.1988 tarihinde gönderdiğiniz “Türk Münevverinin Müşterek FİKİR ve İMAN ZEMİNİ” adlı kitapta “TÖRE” bölümünü yeniden okudum. Her cümlesi, her sorusu ve cevabı derin incelikler ve güzellikler taşıyan sohbetinizi lezzetle yudumladım. Töre kavramının bir inanış yolu “Törük ve Türk” adının da bu yola uyanlar demek olduğu ilgisi bilhassa […]
 17. Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini - Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın, 1987 yılı akademik toplantılarının konusu “Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini” idi. Bu konu çerçevesinde Doç.Dr. Abdülkadir Donuk, “Türk Devlet Anlayışının Tarihi Devamlılığı”, Prof.Dr. E. Ruhi Fığlalı, “Din ve Türkler”, Prof.Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, “Dinin Özü, İslam Dini’nin Ruhu ve Türkler’in Bunu Ne Ölçüde Yaşadıkları Meselesi”, Sait Başer, […]
 18. Kubbealtı’nda “TÖRE” Konusunda Konferans - Tercüman, 31.12.1986 Kubbealtı Akademisi Vakfı‘nda geçtiğimiz cuma günü yapılan açık oturumda Doç.  Dr. Mehmet Saray ve Sait Başer ” töre”nin dayandığı temel felsefe hakkında görüşlerini dile getirdiler. Doç. Dr. Mehmet Saray töre ile ilgili görüşlerini dile getirdikten sonra, arşivlerin açılması gerektiğinden bahsederek, Türk Tarih Kurumu‘nun, Türk tarihinin, dolayısıyla Türk töresinin dinamizmini ortaya koymak amacıyla kurulduğunu […]
 19. Arşivlerimiz Açılmalı - Türkiye Gazetesi, 31.12.1986 İlim adamı ve tarihçi yetiştirilmediğini bundan dolayı milli tarih ve kültürümüzün araştırılmadığını belirten Doç.Dr. Mehmet saray, “Milli Kültürümüzü öğrenmekten aciziz; araştırıp çocuk ve gençlerimizin eline veremiyoruz. Kültür çıkmazından çıkamadığımız için yeni nesiller başka kültürlerle besleniyor” dedi. İsmail Selim Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nda geçtigimiz Cuma günü “Töre” konusunun işlendiği bir toplantı […]
 20. İman ve Yaşama Üslûbu - Yayın Dünyası, “İman ve Yaşama Üslûbu”, Tercüman, İstanbul, 26.09.1986 Nihad Sami Banarlı külliyatının onuncu kitabı da yayınlandı : “İman ve Yaşama Üslubu.”Daha çok edebiyat tarihçisi olarak tanınan Nihad Sami Banarlı, 1930’dan itibaren çeşitli gazete ve dergilerde hemen her konuda fıkra, deneme ve ilmi makaleler yazmıştı. “İman ve Yaşama Üslubu” bu yazıların mühimce bir kısmını içine […]
 21. Genelkurmay’ın Dergisinde Ufuk Bağışlayan Bir Makale Hakkında - SEZER,Emin, Önce Vatan Gazetesi, İstanbul, 29 Ekim 2007, Cumartesi, s.2 Dr. Emin Sezer Akademik hayatta, özellikle sosyal sahada araştırmanın bir konu çerçevelemesi düşünülmeden tasarlanması, konulara eğilinmesi elbette düşünülemez. Uzmanlaşmanın teşekkül sebeplerinden en önemlisi de bu çerçeveleme ihtiyacı olmalıdır. Ne var ki konu çerçevelemek, varlık aleminin ve hayatın genelliği ve bütünlükçü işleyişi bakımından çok önemli bir […]
 22. Köpekler Arslanlara Baş Olursa.. -   İlhan Bardakçı, “Köpekler Arslanlara Baş Olursa..”, Zaman Gazetesi, 07 Ekim 1995, Cumartesi Kutadgu Bilig İslamiyet’i kabul ettiğimiz ilk devrede yazılmış olan harikulade bir eser. Gerçi, “Orijinal Türk telakkisinin”de Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan bu şaheser hakkında genç ilim adamı Sait Başer tarafından yazılmış olan nefis kitabı önümüzdeki günlerde sizlere tanıtacağım. Gururlanacak ve yararlanacaksınız, eminim.Bugün […]
 23. Türk Dünyası’nın Karasevdalısı Bir Derviş Delikanlı: Kemal Çapraz - http://haberakademi.net, 17.Eylül 2008. İrfan ÇİFTÇİ irfanciftci@hotmail.com 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında benim için İstanbul’un kalbi demek olan Beyazıt’ın merkezindeki Kubbealtı’nda bir kilit taşı olarak Seyran Kitabevi’ne kurulmuş Sait Başer vardı. Muhabbetimiz ve hasretlerimiz baki olarak şimdi Sakarya Üniversitesi’ne gitti ve Sapanca’da yaşıyor. O yıllardan beridir yerindeki boşluk büyüyerek devam ediyor ama ilk yıllardaki hüznümüz kabuk […]
 24. Prof. Ahmet Yüksel Özemre - 1.Ocak.2002-Türk Edebiyatı Dergisi HÂTIRALARIN IŞIĞINDA       Ahmed Yüksel Özemre… *Nesli tükenmeye yüz tutmuş bir İstanbul beyefendisi. Pozitif ilimlere vukufiyetinin yanı sıra edebî ve dinî konulara hâkimiyetiyle de temâyüz eden bir münevver. *Hatırı sayılır bir musıkî âşığı. Lise yıllarında yüksek atlama dalında kırdığı rekoru hâlâ kırılamayan yaman bir atlet. *Türkiye’nin ilk Atom Mühendisi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi […]
 25. “Eve Dönen adam” mı, “Evi Yeniden İnşa Eden Adam” mı? -  İBB Kültür A.Ş.     Beşir Ayvazoğlu’nun Yahya Kemal’in biyografisini anlattığı “Yahya Kemal / Eve Dönen Adam” isimli kitabında, “Çocuk yaşta bir Jön Türk olarak kaçtığı ve dokuz yıl yaşadığı Paris’te siyaset bilimi okuyan ve modern Fransız şiiriyle tanışan Yahya Kemal’in, Birinci Dünya Savaşı yaklaşırken yeni bir şiir, tarih, vatan ve millet anlayışıyla eve döndüğü […]
 26. Bir Bayram Hatırası - Hayri Ataş / “Ufuk Ötesi” Dergisi  12.12.2013 İnsanlar mecraını ve melceini bulamadığı zaman mutsuz ve huzursuz oluyor. Eğer elinden tutan birileri olmazsa, işte onlara kayıp nesil deniliyor. Kayıplar ise gün geçtikçe artmakta. Yıllar önce yaşadığım bir hadise beni hem hüzünlendirir hem de sevindirir. Ramazan ayını idrâk ettiğimiz şu günlerde, ve yaklaşan bayram dolayısıyla bu hatırayı […]
 27. Türklük Utanılacak Bir Haslet midir? - Ömer Kuzgun / pressturk  22.11.2011 Dün internette dolaşan Levent Kırca ve arkadaşlarının parodisini görünce hatırladım olayı. Olay 2009 yılında Uşak’ta yaşanmıştı ve Metin Deniz Savaş isimli vatandaşa, 10 Kasım Günü taşımacılık filosuna ait araçlarının üzerine “Ne mutlu Türküm diyene” yazı yazdığı ve Türk Bayrağı taktığı için trafik polislerince ceza kesilmişti. Dikkat edileceği gibi, bu yazı […]
 28. Nermin Suner Pekin - Mehmet Nuri Yardım / Sanatalemi.net  16.07.2007 Bir yaz günü… 1974 yılı olmalı. Şair Faruk Nâfiz Çamlıbel, Nihad Sâmi Banarlı’nın Bebek’deki evinin çalışma odasına telâşla girer ve elindeki çantadan bir çok kâğıt çıkarıp şöyle der: “Yahya Kemal’i unutulmaktan kurtaran sensin. Benim şiirlerim de senindir. Aksi takdirde bunlar da unutulacaktır.” Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Han […]
 29. İstiklal Marşımızı Anlamak, Bayrağımızla Yaşamak - Yusuf KILIÇ  / BOR HABER-NET        12 Mart 2012, Birçok milletin milli marşı vardır. Bizim marşımızın adı bile diğerlerinden ne derece anlamlı olduğunun kanıtıdır. Bir de bayrakla bütünlük gösterdiği zaman anlamların zirvesi. Marşımızın anlamını gerçekleri ifade etmesi bakımından tekrar ele aldığımızda Türk milletinin tarihi seyir içerisinde kendisine yüklediği misyonun farkına varabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk […]
 30. İstiğna Makamında Bir Adam: Sait Başer - Hayri Ataş / “Ufuk Ötesi” Dergisi Kasım 2008 Sait ağabey Seyran Kitabevi’ni sadece kitap satışı yapan bir yer değil aynı zamanda hem edebî, hem de ilmî neşriyatın yapıldığı bir yayınevi olarak da düşündüğü için daha kurulur kurulmaz kitap neşriyatına da başlamıştı. İlk kitap da Sait ağabeyin Kutadgu Bilig’te Kut ve Töre isimli kitabının yeni baskısıydı. […]
 31. “Ne Doğuya Ne de Batıya Bağlıyız” - Yeni Şafak / Kültür-Sanat-Haber   04.03.2013   Babıali Sohbetleri’nde bu haftanın konuğu Sait Başer’di. Başer, ‘Biz ne doğu medeniyetine, ne de batı medeniyetine bağlıyız. Bizde sınıflı toplum olmamıştır.’ dedi. Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin düzenlediği, Timaş Kitapkahve’nin ev sahipliği yaptığı Babıali Sohbetleri, her hafta perşembe günü saat 18.00 de devam ediyor. Bâbıâli Sohbetleri’nin bu […]
 32. ‘Töre’nin kirletilmesi Türk kimliğini imha projesidir’ - Çorum Hakimiyet Gazetesi  07.10.2012 Yrd. Doç. Dr. Sait Başer, “Türklük sadece soy davası değildir. Davayı soy davasına indirirseniz, töreyi imha edersiniz” dedi. ‘Türk Kültüründe Adalet ve Kutadgu Bilig’ konulu konferansta konuşan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sait Başer, “Türklük sadece soy davası değildir. Davayı soy davasına indirirseniz, töreyi imha edersiniz” dedi. ‘Adaletin temelinde […]
 33. Türk Töresi, Küresel Adalet ve Küresel Barış - Sait Başer’in “Kutadgu Biligde Kut ve Töre” isimli kitabı ile ilgili M. Günay SIDDIKOĞLU’nun Ortadoğu Gazetesindeki makalesi  2012-01-30 15:26:27 Türk toplumunda fiilen yaşayan, hayatın zamanla hukuki-sosyal değer kazanmış davranışlarını içine alan ve genelde “kanun ve hukuk” manasına gelen eski Türk sosyal hayatını düzenleyen “zorunlu” kurallar-normlar bütünü olan törenin amacı: Türk ilinde ve dünyada barışı, adaleti ve refahı temin etmekti. Türk […]
 34. Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı - Mehmet Ali Eren’in Sait Başer’in ‘Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı’ isimli kitabı ile ilgili yazdığı makale, Aksiyon, 2 Mayıs 1998 Aksiyon okuyucuları dergimizin 154. sayısında Türk Müslümanlığı kapağını hatırlarlar. Türk Müslümanlığı dosyamız tahminlerimizin ötesinde müsbet tepkilerle karşılanmıştı. Dosyamızda görüşlerine yer verdiğimiz Dr. Sait Başer ‘Yahya Kemal’e göre Türk Kimliği ve ve görüşlerinin kamuoyundaki yansımaları’ başlıklı doktora tezini ‘Yahya […]
 35. Türkiye’de Sermayeler Savaşıyor - Mehmet Ali Eren’in Sait Başer’in ifade ve fikirlerine göre yazdığı makale, Aksiyon, Sayı: 152, 1-7 Kasım 1997   28 Şubat’ın Bir Başka Hikayesi: “Doğu sermayesi Batı’nın iktisadî çıkarlarını zarara uğratabilecek seviyeye geldiği için duruma el konuldu. Çünkü Doğu destekli Türkiye’nin neler yapabileceği tahmin edilemiyor.” Hundai Motor Company’nin Başkanı Byung Jae Park geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Süleyman […]

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s