FB_IMG_1516944115855

Bâkî’yi, beşer, her ne kadar etse de tenzîh

Fâniyyeti îcâbı eder kendine teşbîh!

 

diyen Âkif’in yakaladığı insanlık trajedisi üzerinden günaydın diyeceğim yârenler…

Başka tek mısrâı olmasaydı bile şu beyt onun önünde eğilmeye kâfî gelirdi…

Reklamlar

FB_IMG_1515998885545

Yâ Rab, “Senin uğrunda ölen”, ölümü Cemâline vuslata çeviren sâfiyetteki bayrak çocuklarımızın yüreğindeki muhabbetini ziyadeleştir.

O bayrak ki, Tevhid-i İlâhî’nin bir ifâdesi olmakla; bu evlatların hem hedefi, hem şerefleri, hem kefenleridir…

Onları, adına mazlumların âhını dindiren bir ihsan ile tahkîm eyle.

Düşmanlarının kalbine korku sal…

“Hâin müttefikler”in oyunlarını bozacak bir büyük cihat rûhuyla tezyin et.

Evlatlarımızın azmini zaferle taçlandır, hedeflerine sâlimen ulaştır.

Onları hıfz eyle…

Küfür ve nifak mihraklarını şaşkına çevir… İçimize yerleştirdikleri zelillere fırsat verme…

Onları “Seninle gören, sana varan” bir irâde ve mehâbet ile muzaffer kıl.

Celâdet meydanlarının arslanlarına âdil, yakın ve Celâline yaraşacak büyük bir hükümranlık nasib et…

Bizi, binbir hîleyle kanı dökülen Ümmet-i Muhammed’i, mazlum milletimizi ihsanlarına ve Ahlâk-ı İlâhî’ne lâyık kıl.

Her türlü zafer senin irâdene tâbîdir. Mehmetciklerimizi

Îlâ-yı Kelîmetullah ve Nizâm-ı Âlem’e memur eyle…

Devletimizi, murâd-ı İlâhî’nin tahakkuk vesilesi olarak ilelebet pâyidâr eyle…

Âmin…

HASETÇİYİ DOST SANAN TAŞLAYICILARINI YANINDA GEZDİRİRMİŞ!

FB_IMG_1515912615333.jpg

Sevdiğimiz, takdirkârı olduğumuz insanların kanaat özgürlüğünü tanımıyorsak, dostluktan ne anladığımızı gözden geçirmemiz gerekmez mi?..

“Dost” saydıklarımızın kanaatleri kusurlu bile olsa, saygı duymak, ona dönük hukûkun gereği değil mi?

İlk uyumsuzlukta yıkılan ilişki dostluk olamaz.

Sevgiden mülkiyet iddiâsı çıkmaz,  çıkarılamaz!

Hele hele!

🙄

Adamınız sâdece vaz geçse gene şükredin. Bir de sahte bir merdânelikle karşınıza geçer ve sizin edebinize güvenerek,  mahremiyet zamanlarında öğrendiği sırlarınızı ifşâya başlar, hattâ bire bin katarsa?

Elindeki “bilgiler”le yetinemeyip, çevrenizdeki zayıf bulduğu âşinâlarla ekip kurup(!) zaaf toplarsa!?

El ne bilsin ne nedir?

Alın size dönük bir taşlama bölüğü hazırdır…

Boşuna:

“Size günah olarak duyduklarınızı nakletmeniz yeter” buyurmamış Hz. Rasûl…

Ya her duyduğunu gerçek sayıvermeye hazır “merhaba düşmanları”na ne diyeceksiniz?

Cebâb-ı Hakk cümlemizi dost kılıklı müzevirlerden muhâfaza buyursun.

*

Hayrınıza şer bulaşmasın, dostlarınız hakikatli olsun yârenler.

Günaydın efendim…

ANLAYARAK YAŞAMAK…

.facebook_1514878348035

ANLAYARAK YAŞAMAK…

Anlayarak yaşamak, arınmak varlık kirinden
Anlayarak yaşamak, ayılmakmış kibirinden
Anlayarak yaşamak, benliğin şeytanlığını
Anlayarak yaşamak, vahyin bekā haberinden…

Anlayarak yaşamak, diriliğin ta kendisi
Anlayarak yaşamak, kavramların efendisi
Anlayarak yaşamak, çıkmak Yusuf kuyusundan
Anlayarak yaşamak, azad olmak kederinden…

Anlayarak yaşamak, hayâta bekā mayası
Anlayarak yaşamak, huzurda Eyyüb hayâsı
Anlayarak yaşamak, adam olmanın ön şartı
Anlayarak yaşamak, vurulmak ince yerinden…

Anlayarak yaşamak, vekâletle olmadı mı?
Anlayarak yaşamak, fert olmanın ilk adımı
Anlayarak yaşamak, zincirlerin kırılması
Anlayarak yaşamak, vaz geçmekmiş ezberinden…

Anlayarak yaşamak, her derdimizin dermanı
Anlayarak yaşamak, tanımak dostu düşmanı
Anlayarak yaşamak, hayâta anlam yüklemek
Anlayarak yaşamak, Hakk’a vuslat üzerinden…

Anlayarak yaşamak, dinin yeniden inşâsı
Anlayarak yaşamak, yaratmanın insancası
Anlayarak yaşamak, nefsin gerçeğini keşif
Anlayarak yaşamak, el almak peygamberinden…

.facebook_1514877774473

Hangi sâha olursa olsun, bir anlam bağlamında değer bulmaktadır.

Anlam ise, eğer hâfıza yüküne anlama demeyeceksek, anlayan özne nezdinde YENİDEN YARATILMAK şartına mahkûm.

Bu durumda ister felsefe, ister siyâset, ister inanç veyâ dogmalar alanında her neyi savunursak savunalım, anlamın bizim indimizdeki kaynağı ancak ve sâdece kendimiz olabiliriz.

Bu perspektifi nazar-ı îtibâra almadan ne hâricî fikir sistemlerinin, ne inanç sistemlerinin ve ne de siyâsî ideolojilerin mütâlâası gerçekçi olabilir.

Birileri hâlâ büyük büyük sıfatlara sığınarak nakilci tutumlarla insanlığı “kurtarmaya” çalışıyor!..

Kendi dünyâsına bile indir/e/mediği lâfız yığınlarıyla karanlıkta göz kırpıyor, hidâyet dağıtıyor ya!

Hz. Fuzûlî’ye bin rahmet:

“Gelin ağlayalım bu mâcerâya!”

Şu an verilen bir haber:

Şehit yakınlarına askerlik muâfiyeti tanıyan, hâlen askerde olanlara da istemeleri durumunda terhis vaad eden düzenlemeye hiç tâlip çıkmamış!

Doğru bulmadığım, ancak yazmakta da bâzı sıkıntılı noktalar gördüğüm için kalem oynatamadığım bu fikre, şehit yakınları dönüp bakmamış bile…

Elhamdülillah…

İşte “MİLLET OLMAK” bu…

Aynı zamanda şehitlerin tesadüfen o makama yükselmediklerinin de haberi bu…

.facebook_1514877545416